Cách đổ mực máy in epson l300 l110 l310 l210 l350

Bơm đúng ký hiệu trên chai mực với trên bình chứa mực