Cách cài máy scan không ho tro driver win 7-8-10

Cách cài máy scan không hổ trợ driver win 7/ 8/ 10