Cách in giấy dày, giấy decal không bị tróc chữ máy in Canon 2900

Cách in giấy dày, giấy decal không bị tróc chữ máy in Canon 2900 như thế nào?. Máy in Canon 2900 nếu muốn in được loại giấy dày, giấy decal, giấy in ảnh thì bạn chọn chế độ giấy in. Vì mặc định máy in Canon 2900 chỉ in được giấy A4 thông thường. Nó không chuyên chó việc in giấy dày, giấy decal. giấy in ảnh.

Cách in giấy dày, giấy decal không bị tróc chữ, nhòe chữ máy in Canon 2900

Để in được những loại giấy dày, giấy decal, giấy in ảnh ở máy in Canon 2900 cho văn bản đẹp, không bị tróc chữ, nhòe chữ. Thì bạn cần phải chọn chế độ giấy khi in cho phù hộp đúng chuẩn loại giấy văn bản in ra mới đẹp.

Cách chọn loại giấy khi in sao cho phù hợp. Đầu tiên bạn mở file cần in lên chẳng hạn như word hoặc excel. Sau đó bấm lệnh in -> Chọn Printer Properties để chọn loại giấy cần in.

Cách in giấy dày, giấy decal máy in canon 2900

Cách in giấy dày, giấy decal máy in canon 2900

Hộp thoại Printer Propeties xuất hiện bạn chọn vào tab -> Paper Source -> Tiếp đến bạn chọn Paper Type:

Mặc định nếu bạn chỉ in loại giấy A4 thông thường thì sẽ được chọn loại giấy là Plain Paper. Nhưng nếu bạn đang in loại giấy A4 giầy, giấy decal, giấy bóng thì bạn phải chọn loại giấy in là Heavy Paper H.

Cách chọn loại giấy in phù hợp với giấy decal, giấy dày, không bị tróc chữ, nhòe chữ khi in

Cách chọn loại giấy in phù hợp với giấy decal, giấy dày, không bị tróc chữ, nhòe chữ khi in

Các loại giấy trong mục Paper Type bạn cần biết như:

Plain Paper : Giấy thường
Plain Paper L : Giấy thường L
Heavy Paper : Giấy dày
Heavy Paper H : Giấy dày H
Transparency : Giấy trong suốt.

Để in giấy dày, giấy bìa cứng, giấy bóng, giấy in ảnh, giấy decal không bị tróc chữ, nhèo chữ, mất chữ thì bạn nên chọn loại giấy là Heavy Paper H.

Chỉ cần chọn như vậy thôi là chiếc máy in của bạn có thể in được giấy dày và giấy decal, giấy bóng rồi. Hy vọng bài viết Cách in giấy dày, giấy decal không bị tróc chữ máy in Canon 2900 sẽ giúp ích được cho bạn.