cach sua may in brother dcp 1510 1512 1610w báo loi replace toner end2

Nhấn phím clear 2 lần để cho máy reset toner lại 100% là xong