Sửa lỗi máy in epson l210 l220 l350 l380 in không ra chữ

Thay main máy in epson bị lỗi nháy 3 đèn không in được