Cách lấy drum trống hình máy in hp color cp1025 ra khỏi máy

Cách lấy drum trống hình máy in hp color cp1025 ra khỏi máy