may in hp 1102 bị ket giay

Thay lu lô bạo lụa máy in HP 1102 bị rách dẫn đến kẹt giấy liên tục