Cách xem máy in đang ở chế độ Offline

Cách xem máy in đang ở chế độ Offline