máy in đang chế độ pause nên không in được

máy in đang chế độ pause nên không in được