Sửa lỗi máy in canon 3300 in 2 mặt bị kẹt giấy

Sửa lỗi máy in canon 3300 in 2 mặt bị kẹt giấy khi đảo mặt lại Tình hình là máy in canon 3300 khi in 1 mặt thì in bình thường nhưng khi chuyển sang chế độ in 2 mặt là máy in canon 3300 bị kẹt giấy. Khi chọn chế độ in 2 mặt thì mặt đầu in chạy ra bình thường nhưng khi nó tự động đảo mặt lại kéo vào được nữa […]

Sửa máy in kéo giấy nhiều tờ

Sửa máy in khi in kéo giấy nhiều tờ: Máy in khi in kéo giấy nhiều tờ nguyên nhân chủ yếu là do máy in của bạn sử dụng một thời gian nhưng không được bảo trì định kỳ, vì vậy sau một thời gian bộ phận kéo giấy bị lỗi bạn cần…..