Cách in giấy dày, giấy decal không bị tróc chữ máy in Canon 2900

Cách in giấy dày, giấy decal không bị tróc chữ máy in Canon 2900 như thế nào?. Máy in Canon 2900 nếu muốn in được loại giấy dày, giấy decal, giấy in ảnh thì bạn chọn chế độ giấy in. Vì mặc định máy in Canon 2900 chỉ in được giấy A4 thông thường. Nó không chuyên chó việc in giấy dày, giấy decal. giấy in ảnh. Cách in giấy dày, giấy decal không bị […]