Hướng dẫn sữa lỗi không set mặc định được máy in

Hướng dẫn sữa lỗi không set mặc định được máy in, set default máy in Bạn đã cài đặt xong driver máy in nhưng không thiết lập máy in mặc định của hệ thống được (Set Default ) . Khi đó bạn vẫn in được trong Word bình thường . Tuy nhiên khi bạn ra lệnh in trong Excel sẽ không tìm thấy máy in , hoặc tương tự ở các phần mềm khác như […]