Sửa lỗi máy in brother 1811 báo lỗi drum

Hướng dẫn sửa lỗi máy in brother 1811 báo lỗi drum. Theo thiết kế của hãng sản xuất máy in brother thì drum (trống) của máy in brohter sẽ in được khoảng 10.000 trang in, khi chúng ta đã in hết số trang in được quy định thì drum (trống) của máy in brother sẽ không hoạt động được nữa và sẽ báo lỗi. Cung cấp máy in brother giá rẻ Thông báo lỗi hết […]