Sửa lỗi máy in canon 3300 in 2 mặt bị kẹt giấy

Sửa lỗi máy in canon 3300 in 2 mặt bị kẹt giấy khi đảo mặt lại Tình hình là máy in canon 3300 khi in 1 mặt thì in bình thường nhưng khi chuyển sang chế độ in 2 mặt là máy in canon 3300 bị kẹt giấy. Khi chọn chế độ in 2 mặt thì mặt đầu in chạy ra bình thường nhưng khi nó tự động đảo mặt lại kéo vào được nữa […]