Sửa lỗi máy in báo lỗi print spooler services not runing

Hướng dẫn sửa lỗi máy in báo lỗi print spooler services not runing the memory could not be written khi in Máy in của bạn đang in bình bỗng dưng một ngày khi mở máy tính lên ra lênh in máy in không in được mà lại báo lỗi, các lỗi có thể khác nhau các bạn có thể gặp một trong những thông báo lỗi dưới đây khi máy in ra lênh in nhưng […]

Hướng dẫn sữa lỗi không set mặc định được máy in

Hướng dẫn sữa lỗi không set mặc định được máy in, set default máy in Bạn đã cài đặt xong driver máy in nhưng không thiết lập máy in mặc định của hệ thống được (Set Default ) . Khi đó bạn vẫn in được trong Word bình thường . Tuy nhiên khi bạn ra lệnh in trong Excel sẽ không tìm thấy máy in , hoặc tương tự ở các phần mềm khác như […]