Thay chip hộp mực máy in

Hộp mực máy in khi muốn in được thì cần phải có mực và chip hộp mực. Chip đóng vai trò nhận biết hộp  mực khi gắn vào máy in. Ngoài ra nó còn được dùng để đếm số trang in được. Một số dòng máy bắt buộc bạn phải thay chip hộp mực máy in mới có thể in được. Giá thay chip hộp mực máy in Một số dòng máy in khi bão […]