Thay drum hộp mực máy in hp M12a/ 79A

Máy in HP Pro M12A sử dụng hộp mực CF279a (79a). Hộp mực có thể in được từ 1,000 – 1,500 trang giấy A4 với độ phủ mực 5%. Tùy theo mức độ phủ mực in mà số trang in có thể ít hơn số trang ướt tính. Nếu hộp mực 79A đã bơm mực được trên 3 lần thì linh kiện bất đầu hao mòn. Nhất là drum trống hình. Bạn chỉ cần thay […]